Bokförsäljningsstatistik för bokhandel och förlag

Ett av våra uppdrag är att samla in statistik över svensk bokförsäljning. Statistiken täcker större delen av allmänlitteraturen och bygger på dagliga rapporter från bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och dagligvaruhandel. Med hjälp av försäljningsstatistiken kan bokhandlare och förlag följa sin försäljning och jämföra den med branschens. 

Statistiken samlas in på uppdrag av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Förläggareföreningen publicerar löpande analyser av statistiken som finns att ladda ner på Förläggareföreningens webbsida.

Har du frågor om statistiken eller vill du veta mera, kontakta: info@bokinfo.se