Ingen pågående returförfrågan finns

Radera Artikelnummer Titel Författare Distributör Antal
{{item.Code}} {{item.Title}} {{item.Author}}
{{distr.ShortName}}

Historik saknas. Inga returförfrågningar har gjorts.

Skickad Referens Distributör Spårningsnummer Skickad via Innehåll
{{item.Reference}}
{{rrNumber}}
{{item.ReceivedType}} Visa förfrågan
Visar {{historyData.StartReturnRequestCurrentPage}} till {{historyData.EndReturnRequestCurrentPage}} av totalt {{historyData.ReturnRequestCount}} ansökningar.
Returförfrågan skickad {{historyDetailsData.SentDate}} via {{historyDetailsData.ReceivedType}} med referens "{{historyDetailsData.Reference}}"
Artikelnummer Författare Titel Distributör Antal
{{item.Code}} {{item.Author}} {{item.Title}} {{item.DistributorShortName}} {{item.Quantity}}
Tillbaka
;